dostępność serwisu dostępność serwisu

oświadczenie o dostępności

Termin w odniesieniu do stron Serwisu „Audyty stron internetowych” — zwanego dalej Serwisem, oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów. Odbioru przez wszystkich Użytkowników Sieci; także posiadających ograniczenia, takie jak:

 • Niepełnosprawność — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą lub niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się, chorować , lub ,
 • Ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 • Ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki i systemy operacyjne,
 • Ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

deklaracja języka

Wszystkie strony Serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język, w tym odnoszący się też do odnośników zewnętrznych i treści do jakiej prowadzą oraz do obcojęzycznych słów i skrótów.

bezpieczeństwo, zgodność ze standardami

 1. Serwis zabezpieczony jest certyfikatem Secure Socket Layer.
 2. Wszystkie strony Serwisu przechodzą walidację kodu w standardzie HyperText Markup Language (HTML) 5.Kod stron Serwisu pozbawiony jest błędów i ostrzeżeń.
 3. Wszystkie strony Serwisu, z kaskadowymi arkuszami stylów zależnych od mediów, przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS), World Wide Web Consortium (W3C).
 4. Stosując się do treści standardu Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 wszystkie strony Serwisu spełniają normy Web Content Accessibility Guidelines na poziomie Section 508, 2.1 – wskaźnik poziomu zgodności AAA i WAI‐ARIA.
 5. Strony Serwisu korzystają ze znaczników danych strukturalnych projektu schema.org. Brak jest stron z błędami.
 6. Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Google.
 7. Serwis jest zgodny z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej.

pomoc w nawigacji

 1. Każda strona Serwisu ma własny - różny od pozostałych - tytuł, utworzony w oparciu o ustalony wzorzec.
 2. Wszystkie strony Serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie strony w hierarchii Serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.
 3. Na każdej stronie Serwisu jest spis jej treści.
 4. Na stronie głównej Serwisu jest wyszukiwarka Google i odnośniki do kilku innych wyszukiwarek.
 5. Serwis posiada mapę — dokument z dostępnymi odnośnikami do ważniejszych podstron.
 6. Każdy odnośnik w tekście jest podkreślony. W Serwisie nie występują błędne lub nieaktualne odnośniki prowadzące do nieistniejących stron.
 7. Wszystkie strony Serwisu mają zakładki z odnośnikami przenoszącymi Użytkownika do konkretnego miejsca. Oto ich tytuły:
  • Przejdź do głównej treści,
  • Przejdź do spisu treści (czyli do struktury treści na danej stronie),
  • Przejdź do nagłówka:,
  • Poznaj definicję: (oczywiście — po przejściu do słownika),
  • Przejdź do załącznika:,
  • Przejdź do góry strony,
  • Przejdź do poprzedniej strony:,
  • Przejdź do następnej strony:.
 8. Po otrzymaniu żądania udostępnienia strony nieistniejącej w zasobach Serwisu serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 404.
  Po otrzymaniu żądania dostępu do stron zastrzeżonych serwer automatycznie zwróci stronę z numerycznym kodem odpowiedzi 403.
 9. Odnośniki do stron zewnętrznych poprzedzone są znakiem graficznym odnośnik zewnętrzny .
 10. tekst pomocy:Aby wyszukać informacje w Serwisie lub w Internecie:
  • W górnej części formularza wyszukiwarki znajduje się pole tekstowe.
  • Wypełnienie tego pola polega na wpisaniu do niego dowolnego, szukanego wyrazu lub zwrotu.
  • Aby uruchomić wyszukiwanie dokonujemy wyboru przez uruchomienie jednego z dwóch przycisków. Wybieramy czy wyszukiwanie informacji dotyczy Internetu czy stron tego Serwisu.
  • Następnie uruchamiamy wyszukiwanie poprzez wciśnięcie przycisku z napiszem „Szukaj” lub klawisza klawiatury z napisem „Enter”.
  • Gdy pojawią się wyniki wyszukiwania słowa lub wyrażenia – wybieramy odnośnik do strony, z której chcemy czerpać informacje.

dostępność, użyteczność ...

 1. Serwis jest kompletny, spójny, czytelny, zrozumiały i przydatny dla Użytkownika.
 2. Strony Serwisu zostały wyposażone w mechanizm umożliwiający samodzielny wybór:

  • wielkości fontu (czcionki).
   Może on być powiększany lub pomniejszany .
  • jednej z czterech, wysokokontrastowej wersji tekstowej:
  • większego odstępu między literami przy różnych wysokokontrastowych wersjach tekstowych.
  • wyrównania głównej treści do prawej strony.
 3. Trudne słowa i wyrażenia są wyjaśniane w słowniku umieszczanym na poszczególnych stronach Serwisu.
 4. Na stronach Serwisu znaleźć można cytaty będące treścią przytaczaną z innego źródła. Oto przykład ze strony głównej tego serwisu.

  blockquote cite='http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html' aria-label='Barbara Cholewa. (2007). Słownik: dostępność. [Online]. Protokół dostępu: http://www.bch.sileman.net.pl/accessibility-statement-side-1.html [2015, March 26]'.

  Jak czytamy opis bibliograficzny powyższego cytatu?

  • Treść atrybutu CITE oznacza źródło cytowania. Jest nim podany, bezwzględny adres strony internetowej.
  • W ramach TYTUŁU cytatu na pierwszym miejscu jest autor oryginalnej treści.
  • Rok publikacji oryginalnej treści (2007) podany jest w okrągłym nawiasie.
  • Podany w kwadratowym nawiasie zwrot [Online] oznacza, że omawiana praca jest dostępna tylko w Internecie.
  • PROTOKÓŁ DOSTĘPU to adres strony internetowej — źródła cytatu.
  • DATA DOSTĘPU [2015, March 26] to data zaczerpnięcia cytatu na potrzeby tego Serwisu. Jest ona istotna, gdyż autor informacji źródłowej zawsze ma prawo do korekty własnych treści. Jeśli zmieni ją po dacie przytoczenia — wiadomo będzie, że została przytoczona wcześniejsza treść.
 5. Dzięki wdrożeniu technologii RWD wszystkie strony Serwisu są dostępne dla urządzeń mobilnych (netbooki, smartfony, tablety).
 6. Zbudowane w oparciu o język 5 strony Serwisu mają zdefiniowane role. Dzięki ich zgodności z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu — potrzebujący mogą przeczytać informacje tekstowe za pomocą dowolnego syntezatora mowy lub w alfabecie Louisa Braille'a.
 7. Wydruk wszystkich stron Serwisu uwzględnia czytelny, duży font (czcionkę).
 8. Ponieważ tekst nie jest osadzany przy użyciu JavaScript i innych aplikacji — funkcjonalność Serwisu obsługiwanego przy wyłączonej obsłudze JavaScript będzie różniła się tylko brakiem możliwości powiększania tekstu i zmiany kontrastu.
 9. Serwis jest dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą stylów.
 10. Wszystkie obiekty graficzne Serwisu mają charakter statyczny (pozbawione są migających elementów).
 11. Dokumenty Serwisu, zapisane w formacie SVG, dostępne są też w formacie JPG.
 12. Elementy zamieszczone na stronach Serwisu posiadają prawidłowy kontrast w stosunku do elementów z nimi sąsiadujących i tła, na jakim zostały osadzone.
 13. Obiekty graficzne Serwisu zawierają atrybut ALT z opisem. Złożone obiekty graficzne Serwisu korzystają z dodatkowego opisu.

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl +48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją – adresata – własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.