audyty stron internetowych audyty stron internetowych

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi. Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy ze standardami chcą być „za pan brat”.

jaki jest cel audytu?

Oferowany audyt stron internetowych to analiza , , , funkcjonalności, przyjazności dla wyszukiwarek i zgodności .

Najogólniej mówiąc — kompleksowy audyt strony internetowej ma na celu wykrycie problemów ograniczających dostęp ogółowi społeczeństwa i uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach.

Stąd też, najczęściej bywa przeprowadzany w przypadku:

 • nowego serwisu — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych stron internetowych,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu; autorstwa innej osoby.

co uwzględnia raport?

HTML UI/UX SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, opracowywanego z zachowaniem pełnej obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Aktualizacji stron
 3. Architektury informacji (Information Architecture (IA))
 4. Budowy menu
 5. Danych hostingowych (serwera world wide web (www) i domeny)
 6. Danych kontaktowych
 7. Dostępu do obiektów flash
 8. Dyrektyw protokołu wyłączenia spod działania pajączków wyszukiwarek
 9. Elementów audio i video (animacji, filmów, ścieżek dźwiękowych)
 10. Geolokalizacji
 11. Ilości i jakości treści
 12. Kontrastów
 13. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 14. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 15. Mikrodanych (znaczników danych strukturalnych)
 16. Naruszeń praw autorskich
 17. Opisów (metatagów DESCRIPTION)
 18. Pierwszego wrażenia estetycznego
 19. Podglądu wydruku podstron
 20. Poprawności deklaracji języka
 21. Poprawności przekierowań
 22. Powielania treści
 23. Pozycji w wyszukiwarkach (Bing, DuckDuckGo, Google, Startpage.com,Yahoo …)
 24. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej przepustowości
 25. Profilu odnośników
 26. Reputacji strony w Internecie
 27. Spójności nazw poszczególnych działów
 28. Usytuowania obiektów
 29. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 30. Użyteczności nawigacji — w tym odnośników prowadzących do poszczególnych podstron
 31. Widoczności serwisu w wynikach wyszukiwania na tle konkurencji
 32. Wydajności stron
 33. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 34. Wykorzystania metadanych
 35. Zabezpieczeń antyspamowych i innych
 36. Zasad pisowni i interpunkcji
 37. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją CSS
 38. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją HTML
 39. Zgodności mobilnej
 40. Zgodności treści z Sekcją 508
 41. Zgodności stron ze światowym standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie A, AA, AAA i WAI‐ARIA
 42. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego
 43. Zoptymalizowania plików robots.txt
 44. Zoptymalizowania plików sitemap.xml
 45. Zoptymalizowania tekstu (unikalności, zwięzłości, czytelności tekstu)
 46. Zoptymalizowania tytułów (metatagów TITLE).

Wielostronicowy raport z oceną stron i rekomendacjami zmian dostarczany jest e-mailem i drogą korespondencyjną.

Treść raportu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę?

Usługę dotyczącą audytu serwisu lub sklepu internetowego można zamówić, przesyłając e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy.

Po spisaniu umowy cywilnoprawnej Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku (pięćdziesiąt procent kosztów usługi).

Audyt stron www wykonywany jest od trzech do siedmiu dni.

jaka jest cena audytu?

Usługa opiewa na kwotę brutto 1200,001800,00 złotych; zależną od budowy i ilości badanych stron oraz ich dostępności.

herb miasta Bytomia

w Bytomiu

Prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Bytomiu korzystają z dwudziestoprocentowej zniżki.

Dane te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

zlecasz. . .i wiesz na czym stoisz!https://www.audyty-stron-internetowych.pl

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl +48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją – adresata – własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!
 • Uwaga! wypełnij formularz, potem kliknij przycisk: szukaj

1/ Google jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Google Limited Liability Company (LLC).

kto czyta, wie więcej

wybierz