audyty stron internetowychaudyty stron internetowych

Od 2000 roku pasjonuję się stronami internetowymi. Praktyka przekonuje mnie, że premiowani są Ci, którzy ze standardami chcą być „za pan brat”.

Barbara Cholewa

jaki jest cel audytu?

Oferowany audyt stron internetowych to analiza , , , funkcjonalności, przyjazności dla wyszukiwarek i zgodności .

Najogólniej mówiąc — kompleksowy audyt ma na celu wykrycie problemów ograniczających dostęp do stron ogółowi społeczeństwa i uzyskanie wysokiej pozycji w wyszukiwarkach.

Stąd też, najczęściej bywa przeprowadzany w przypadku:

 • nowego serwisu — przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • niedawno uruchomionych stron internetowych,
 • serwisu lub sklepu funkcjonujących w sieci przez długi czas,
 • reaudytu — czyli ponownego audytu serwisu lub sklepu, autorstwa innej osoby.

co uwzględnia raport?

HTML UI/UX SEO

Na treść raportu z audytu serwisu lub sklepu internetowego, opracowywanego z zachowaniem pełnej obiektywności, składa się ocena:

 1. Adresu URL (danej strony internetowej)
 2. Aktualizacji stron
 3. Architektury informacji
 4. Budowy menu
 5. Danych kontaktowych
 6. Dostępu do obiektów flash
 7. Dyrektyw protokołu wyłączenia spod działania pajączków wyszukiwarek
 8. Elementów audio i video (animacji, filmów, ścieżek dźwiękowych)
 9. Geolokalizacji
 10. Kontrastów
 11. Kopiowania zasobów przez innych wydawców
 12. Liczby zaindeksowanych podstron i odnośników
 13. Mikrodanych (znaczników danych strukturalnych)
 14. Naruszeń praw autorskich
 15. Nawigacji — czyli odnośników prowadzących do poszczególnych podstron
 16. Opisów (metatagów DESCRIPTION)
 17. Pierwszego wrażenia estetycznego
 18. Podglądu wydruku podstron
 19. Poprawności deklaracji języka
 20. Poprawności przekierowań
 21. Powielania treści
 22. Pozycji w wyszukiwarkach (Bing, DuckDuckGo, Google, Yahoo …)
 23. Prędkości wczytywania się stron na łączach o różnej przepustowości
 24. Profilu odnośników przychodzących
 25. Przekazu głównej treści
 26. Serwera world wide web (www)
 27. Skryptów
 28. Spójności nazw poszczególnych działów
 29. Usytuowania obiektów
 30. Uzyskiwania dostępu do obiektów graficznych, skryptów, formularzy
 31. Wewnętrznych i zewnętrznych odnośników
 32. Wydajności stron
 33. Wyglądu odnośników, znaków, symboli graficznych (ikon)
 34. Wykorzystania metadanych
 35. Zabezpieczeń antyspamowych i innych
 36. Zasad pisowni i interpunkcji
 37. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją CSS
 38. Zgodności kodu z oficjalną specyfikacją HTML
 39. Zgodności mobilnej
 40. Zgodności treści z Sekcją 508
 41. Zgodności stron ze standardem Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie A, AA, AAA i WAI‐ARIA
 42. Zgodności z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego
 43. Zoptymalizowania plików robots.txt
 44. Zoptymalizowania plików sitemap.xml
 45. Zoptymalizowania tekstu (unikalności, zwięzłości, czytelności tekstu)
 46. Zoptymalizowania tytułów (metatagów TITLE).

Wielostronicowy raport z oceną jakości wykonania stron i rekomendacjami zmian dostarczany jest e-mailem i drogą korespondencyjną.

Treść raportu nigdy nie zostaje ujawniona osobom trzecim.

jak można zamówić usługę?

Usługę dotyczącą audytu serwisu lub sklepu internetowego — rozumianego jako zbiór stron i aplikacji internetowych — można zamówić przesyłając e-mail opatrzony tytułem „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Jest on przeze mnie traktowany jako wstępne oświadczenie woli zawarcia umowy. Po spisaniu umowy cywilnoprawnej, przed rozpoczęciem testów, Zlecający proszony jest o uiszczenie zadatku (pięćdziesiąt procent kosztów usługi).

Podstawowy audyt serwisu bądź sklepu internetowego, uwzględniający zbadanie wyselekcjonowanych przeze mnie stron, wykonywany jest do trzech dni.

jaka jest cena audytu?

Cena usługi opiewa na kwotę brutto 700,001000,00 złotych, zależną od budowy i ilości badanych stron.

herb miasta Bytomia

Prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Bytomiu korzystają z dwudziestoprocentowej zniżki.

Termin i koszt kompleksowego audytu, dotyczącego zbadania wszystkich stron serwisu lub sklepu internetowego, uzależnione są od ich ilości.

Dane te nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

kontakt

Barbara Cholewa
ul. Podhalańska 11/1, 41‐907 Bytom, PL
b.cholewa[at]interia.pl+48 798 494 777
 • Adres e-mail służy do korespondencji dotyczącej usługi audytu stron internetowych.
 • Z chwilą otrzymania wiadomości elektronicznej staje się ona moją – adresata – własnością. Odtąd postępuję zgodnie z obowiązującym prawem i chronię prywatność oraz dane osobowe nadawcy.
 • (Spam) jest sprzeczny z dobrym obyczajem!
zlecasz ... i wiesz na czym stoisz, https://www.audyty-stron-internetowych.pl zlecasz . . . i wiesz na czym stoisz! https://www.audyty-stron-internetowych.pl